گنجور

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۷- سورة النمل- مکیة » ۶ - النوبة الثالثة

 

بیزار شو از هر چه بکون اندر

تا باشی یار غار آن دلبر

میبدی
 
 
sunny dark_mode