گنجور

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۳- سورة آل عمران- مدنیة » ۹ - النوبة الثالثة

 

آزاد شو از هر چه بکون اندر

تا باشی یار غار آن دلبر!

میبدی
 
 
sunny dark_mode