گنجور

عرفی شیرازی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶

 

حدیث عشق جان فرسا بگویید

به دزدان اینسخن اما بگویید

متاع من نمی ارزد به تاراج

حکایت با من از یغما بگویید

به طور ما نگنجد منع دیدار

[...]

عرفی شیرازی