گنجور

مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » ملمعات » شمارهٔ ۴

 

اتی العید فی حلل من هوی

وحید الزمان فرید الوری

و من بمواهبه المعجزات

امسی مقلد حیدالوری

اهنیک بالعید لا و الذی

[...]

مجیرالدین بیلقانی
 
 
sunny dark_mode