گنجور

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۵۹

 

چه بود سر و کار غلط سبقان در علم و عمل به فسانه زدن

ز غرور دلایل بیخردی همه تیر خطا به نشانه زدن

تب و تاب قیامت و غلغل آن به حیا رها کن و قصه مخوان

حذر از نفسی ‌که در اهل زمان رسد آتش دل به زبانه زدن

ز مزاج جهان غرور نفس غلط است نشاندن […]


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی