گنجور

شعرهای با وزن «متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن» و حروف قافیهٔ «ر»

 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۵۳

 

چه رسد ز نشئهٔ معنوی به دماغ بی‌حس بی‌خبر

ز پری پیامی اگر بری به دکان شیشه‌گران مبر

در اعتباری اگر زنی مگذر ز ساز فروتنی

که به‌کام حاصل مدعا به تلاش ریشه رسد ثمر

به وداع قافلهٔ هوس‌، دل جمع ناقه‌کش تو بس

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی