گنجور

شعرهای با وزن «متفاعلتن متفاعلتن متفاعلتن متفاعلتن» و حروف قافیهٔ «سنکشی»

 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۳۰

 

می جام قناعت اگر بچشی المی ز جنون هوس نکشی

چه ‌کم است عروج دماغ غنا که خمار توقع ‌کس‌ نکشی

درجات سعادت پاس ادب به قبول یقین رسد آن نفست

که چو صبح تلاطم حکم قضا دهدت به غبار و نفس نکشی

نی زمزمه‌های بساط وفا خجل‌ست ز حرف ربایی‌ما

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی