گنجور

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۳۹

 

ز پیری جهان دیده کردم سوالی
که بهر معیشت ز مال بضاعت
چه سرمایه سازم که سودی کند گفت
اگر می‌توانی قناعت قناعت


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی