گنجور

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » قطعات » شمارهٔ ۳۱

 

ایا نور دیده که بینم تو را
شده نقد راحت کم از درد چشم
ز درد تو نالم که چشم منی
بنالد بلی مردم از درد چشم


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی