گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۶۴

 

دلا، زین بدایت چه دیدی؟ بگویز پایان و غایت چه دیدی؟ بگوی
ازین چار لشکر چه داری؟ بیارو زان هفت آیت چه دیدی؟ بگوی
به وقت حمیت درین رزمگاهز اهل حمایت چه دیدی؟ بگوی
از آن کس که میداردت در عنانشان عنایت چه دیدی؟ بگوی
درین کشور از والیان بزرگطریق ولایت چه دیدی؟ بگوی
ازین عدل نامان غولی طلببرون از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی