گنجور

عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۸

 

نه قدرت که با وی نشینم

نه طاقت که جز وی ببینم

شده است آفت عقل و دینم

ای دلارا، سروبالا

کار عاشقم چه بالا گرفته

[...]

عارف قزوینی