گنجور

عرفی شیرازی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۰

 

نه از غربت اندر وطن می روی

ز دنبالهٔ مرگ من می روی

بهای تو ای نافه خود کم نبود

که برگشته سوی ختن می روی

نه کم عزتی، ای دُر آخر، چرا

[...]

عرفی شیرازی