گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۶۳

 

خوشا رهنوردی که چون صبح صادق

نفس راست چون کرد، گردد روانه

صائب تبریزی