گنجور

شعرهای با وزن «فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه)» و حروف قافیهٔ «امت»

 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۳۶۷

 

مخوان بعد از این داستان قیامت

بیا و تفرج کن این قد و قامت

اگر چینیان این صنم را ببینند

برند از پرستیدن بت ندامت

هر آن کس که این قد و قامت ببیند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی