گنجور

قصاب کاشانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲۷

 

ره خلق دادی به خود جاده باش

به این وادی افتادی افتاده باش

قصاب کاشانی
 
 
sunny dark_mode