گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۲۱

 

چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویمنه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم
چو رسول آفتابم به طریق ترجمانیپنهان از او بپرسم به شما جواب گویم
به قدم چو آفتابم به خرابه‌ها بتابمبگریزم از عمارت سخن خراب گویم
به سر درخت مانم که ز اصل دور گشتمبه میانه قشورم همه از لباب گویم
من اگر چه سیب […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی