گنجور

شاه نعمت‌الله ولی » قطعات » قطعهٔ شمارهٔ ۱۲۹

 

از خدا این و آن طلب چه کنی
از خدا جز خدا چه می جوئی
حضرت او از او طلب می کن
از شه و از گدا چه می جوئی
او از او جو که جستجو این است
از گدا پادشاه چه می جوئی
وحده لاشریک له می گو
دو مگو دو سرا چه می جوئی
در پی این جهان چه می گردی
تو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی