گنجور

انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۰

 

ساقیا بادهٔ صبوح بیاردانهٔ دام هر فتوح بیار
قبلهٔ ملت مسیح بدهآفت توبهٔ نصوح بیار
هین که طوفان غم جهان بگرفتمی همزاد عمر نوح بیار
وز پی نفی عقل و راحت روحراح صافی چو عقل و روح بیار
دلم از شعر انوری بگرفتای پسر قول بوالفتوح بیار


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری