گنجور

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » قطعات » شمارهٔ ۲۷

 

من که از دولت قناعت رست
گردن همتم ز غل طمع
طمع از مال و جاه ببریدم
محنت فاقه به که ذل طمع


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی