گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » قطعات » شمارهٔ ۲۸

 

نور دیده ظهیر دین که فتاد
دادن و بردنش به هم نزدیک
بود برقی ز آسمان کرم
زادن و مردنش به هم نزدیک


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی