گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)» و حروف قافیهٔ «ایحضرتدوست»

 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۱

 

دل و جانم فدای حضرت دوست

نی، فدای گدای حضرت دوست

هر دمی صد جهان ز جان خواهم

تا فشانم بپای حضرت دوست

چشم فتّان او بلای دل است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم سبزواری