گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۶۳

 

مر تو را چون دو کار پیش آیدکه ندانی کدام باید کرد
هر چه در وی مظنهٔ خطرستآنت بر خود حرام باید کرد
وانکه بی‌خوف و بی‌خطر باشدبه همانت قیام باید کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۱۰۷ - ایضا له

 

چون محرّم رسید و عاشورا
خنده بر لب حرام باید کرد
وز پی ماتم حسین علی
گریه از ابر وام باید کرد
لعنت دشمنانش باید گفت
دوستداری تمام باید کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل