گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۷

 

زین وجودت به جان خلاص دهندبازت از نو وجود خاص دهند
بکشند اولت به یک دم صوروز دم دیگرت قصاص دهند
ز آتشین پل چو تشنه در گذریآبت از چشمهٔ خواص دهند
مهره از باز پس بگردانداز پسین ششدرت خلاص دهند
نام خاقانی از تو محو کنندبه بهین نامت اختصاص دهند


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی