گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » قطعات » شمارهٔ ۴۰

 

گفته ای کعبه بود خانه من
لیکن این پیش خرد ممنوع است
نه در او« امنهم من خوف » است
نه در او« اطعمهم من جوع » است


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی