گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «یمارابس»

 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۹۱

 

زین جهان پیروی آل نبی ما را بس

در قیامت ثمر حب علی ما را بس

نیست ما را که کم و کیف از ایشان پرسیم

ما و تسلیم که آن نصّ جلی ما را بس

اگر اعمال نکوهیده وگر نانیکوست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی