گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۸۳

 

امشب از پیش من شیفته دل دور مرونور چشم منی، ای چشم مرا نور،مرو
دیگری از نظرم گر برود باکی نیستتو، که معشوقی و محبوبی و منظور، مرو
خانهٔ ما چو بهشتست به رخسار تو حورزین بهشت، ار بتوانی، مرو، ای حور، مرو
امشب از نرگس مخمور تو من مست شوممست مگذار مرا امشب و مخمور مرو
عاشق روی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی