گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۸۷

 

گر ز در ماندگی عشق ترا دردی هستهم بدان درد قناعت کن و درمان بگذار


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی