گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «ردکشید»

 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۳۵۸

 

شب دل سوخته آهی ز سر درد کشید

صبح بشنید همان دم نفس سرد کشید

من و جام می و شکر کرم پیر مغان

که به میخانه مرا همت آن مرد کشید

دارم از دوست غباری که چو من گرد شدم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی