گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «تاهلالبیتاست»

 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۲۲

 

روضه خلد برین تربت اهل البیت است

مایه محتشمی خدمت اهل البیت است

آنچه زر می‏شود از پرتو آن قلب سیاه

کیمیائی است که در صحبت اهل البیت است

آن که پیشش بنهد تاج تکبر خورشید

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی