گنجور

ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷

 

قول مطرب دل من دوش به راهی زد و برد
چشمش آرام دل من به نگاهی زد و برد
غمزه ی دوست به یغمای دلم تیزی داشت
وه که بر مخزن دل خانه سیاهی زد و برد
هرغباری که بر آیینه ی دل بود مرا
ای عجب صیقلی عشق به آهی زد و برد
خیل غم داشت کمین بر دل من […]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن حسام خوسفی