گنجور

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰

 

بزم پر فتنه از آن طرز نگاهست امشبفتنه در خانه آن چشم سیاهست امشب
دی گریبان رد حسن مه کنعانی بوداز صفا تابده پنجهٔ ماهست امشب
دوشم از عشق نهان هر گوهر راز که بودپیش آن بت همه در رشتهٔ آهست امشب
به نظر بازی من گرنه گمان برده چراکار چشمش همه دزدیده نگاهست امشب
بهر ضبط من مجنون […]


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی