گنجور

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲ - همت ای پیر

 

پاشو ای مست که دنیا همه دیوانه تستهمه آفاق پر از نعره مستانه تست
در دکان همه باده فروشان تخته استآن که باز است همیشه در میخانه تست
دست مشاطه طبع تو بنازم که هنوززیور زلف عروسان سخن شانه تست
ای زیارتگه رندان قلندر برخیزتوشه من همه در گوشه انبانه تست
همت ای پیر که کشکول گدائی در کفرندم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار