گنجور

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰

 

غمزه کز قوت حسنت دو کمان ساخته استپیش تیرت دو دل امروز نشان ساخته است
در حضور تو و رسوای دگر غمزه مرااز اشارات دو ابرو دو زبان ساخته است
هر نگاهت ز ره شعبده یک پیک نظربه دو اقلیم دل از سحر روان ساخته است
جنبش گوشه ابروی تو در پهلوی غیرپردلی را هدف تیر و کمان […]


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی