گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۳

 

من نه آنم که ز کویت بجفا بر گردم
یا ز عشق تو بصر گونه بلا برگردم
بیقینم که چو زلف تو نیاید بکفم
نافه یی، گر بهمۀ چین و خطا برگردم
جان شود قالب من و تو بر تو کر یک دم
بسر کوی تو چون باد صبا بر گردم
قبلۀ جان منسست آن خم ابروی بطاق
زان نماز آورم او […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل