گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۶۰۹

 

ای که بی فایده پندم دهی آن روی نه دیدهگر ببینیش تو هم گوش به آن پند نداری


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی