گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)» و حروف قافیهٔ «مبرسید»

 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۰

 

عقل را در رهت قدم برسید

هر چه بودش ز بیش و کم برسید

قصهٔ تو همی نبشت دلم

چون به سر می‌نشد قلم برسید

دلم از بس که خورن بخورد از او

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری