گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)» و حروف قافیهٔ «انبرسر»

 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵۵

 

دل فدا کرده ایم و جان بر سر

خانمان باخته جهان بر سر

حاجیان گر به پا به مکه روند

خوش رواننند عاشقان بر سر

دامنش را اگر به دست آریم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی