گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)» و حروف قافیهٔ «ابههمنزدیک»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۲۹۷

 

ای خط و لب تو را به هم نزدیک

خضر و آب بقا به هم نزدیک

برسر کوی تو ز خواری عشق

پادشاه و گدا به هم نزدیک

کن وفا وعده جفا که بود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی