گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » غزلیات » شمارهٔ ۵۴

 

گل زرشک تو پیرهن بدرد

روی تو پرده بر سمن بدرد

چون زند غمزۀ تو دست به تیغ

زهرۀ مهر تیغ زن بدرد

ز آرزوی دو لعل جان بخشت

[...]

کمال‌الدین اسماعیل