گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۲۰۹

 

هر کجا خط مشکلی بکشند

جهد کن تا برون خط باشی

چون غلط بشنوی شتاب مکن

تا نباید که خود غلط باشی

خامشی محترم به کنج ادب

[...]

سعدی
 
 
sunny dark_mode