گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » غزلیات » شمارهٔ ۵۶

 

از دو چشم تو مست بسیار است

وز لبت می پرست بسیار است

همچو از عشق توبه ما را

طره ات را شکست بسیار است

کم بود چون دو ساعدت هرچند

[...]

جامی