گنجور

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » بخش ۸۸ - خاتمهٔ کتاب شهید بلخی

 

شیخ برداشت از مطالعه سر

وز شکرخنده ربخت گنج گهر

ملک‌الشعرا بهار
 

صابر همدانی » گزیدهٔ اشعار » قطعات » شمارهٔ ۲

 

گفت همسایه ای مرا دیشب

کز تو خواهم نمود صرف نظر

سببش بهر چاره پرسیدم

گفت چون کیسه ات تهیست ز زر

گفتمش: ای زمرد می بکنار

[...]

صابر همدانی
 
 
۱
۸۷
۸۸
۸۹
sunny dark_mode