گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۰

 

نور روی تو را نظر نکشد

سوز عشق تو را جگر نکشد

باد خاک سیاه بر سر آنک

خاک کوی تو در بصر نکشد

آتش عشق بیدلان تو را

[...]

عطار
 
 
sunny dark_mode