گنجور

سعدی » مواعظ » مفردات » شمارهٔ ۸

 

هر که گوید کلاغ چون بازست

نشنوندش که دیده‌ها بازست

سعدی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ٩ - مثنوی مجلس افروز

 

هر که او عاشق نظر بازست

چشم وی بر جمال او بازست

ابن یمین
 
 
sunny dark_mode