گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۱۰۷ - ایضا له

 

چون محرّم رسید و عاشورا

خنده بر لب حرام باید کرد

وز پی ماتم حسین علی

گریه از ابر وام باید کرد

لعنت دشمنانش باید گفت

[...]

کمال‌الدین اسماعیل
 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۶۳

 

مر تو را چون دو کار پیش آید

که ندانی کدام باید کرد

هر چه در وی مظنهٔ خطرست

آنت بر خود حرام باید کرد

وانکه بی‌خوف و بی‌خطر باشد

[...]

سعدی
 
 
sunny dark_mode