گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۹

 

دلبرم رخ گشاده می‌آید

تاب در زلف داده می‌آید

در دل سنگ لعل می‌بندد

کو چنین لب گشاده می‌آید

شهسوار سپهر از پی او

[...]

عطار