گنجور

باباافضل کاشانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴

 

بگسلم از تو، با که پیوندم؟

از تو گر بگسلم به خود خندم

بخت بیدار یاور من شد

ناگهان زی در تو افکندم

بندها بود بر من، اکنون شد

[...]

باباافضل کاشانی