گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن» و حروف قافیهٔ «اریادکن»

 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۸

 

شب محنت که بد طبیب و تو افکار یاد کن

که ز پای دلت بکند چنان خار یاد کن

چو فتادی به چاه و گو که ببخشید جان نو

به سوی او بیا مرو مکن انکار یاد کن

مکن اندک نبود آن به خدا شک نبود آن

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی