گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «وبی»

 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۱۵۱

 

بر بتان، حسن و جوانی مفروش

ای جوان گرچه به غایت خوبی

بی زرت کار میسر نشود

گر تو خود یوسف بن یعقوبی

حلقه بی زر چه زنی بر در دوست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی