گنجور

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۸

 

زین و زان چند بود برکه و مه؟

مر ترا کشی و فیزین و غنوج

رودکی
 
 
sunny dark_mode